forbrukslån

Ordet forbrukslån høres helt forferdelig ut. Som om man forbruker lån over en lav sko. Men det er nok ikke meningen av ordet. Billig forbrukslån har tradisjonelt betyd at det er et lån man får med formål forbruk eller kjøp av forbrukstjenester som mat, reise, ferie, klær, sko, inventar, og hobbyartikler. Man har hatt 3 formål når man har tilbudt lån i bankene tidligere, det var lån til hus og boliglån, så var det hytter og feriebolig, og utover dette har man ikke hatt noen knagger å henge det på. Resultatet ble at man laget forbrukslån. Denne enkle oppdelingen var nok fordi man lånte ut penger mot sikkerhet i bolig eller hytte og da fikk man sikkerhet i eiendommen gjennom pant i grunnboksregisteret hos sorenskriveren eller kartverket, som det heter i dag.

Registrering

Man er i ferd med å konvertere registre over eiendommer fra de enkelte områder, som var noen kommuner, og da var det sorenskriveren som var statens representant i disse områdene som forvaltet eiendomsregistrene og pantebøkene. Nå er det dataregistre, hvor banken kan gå inn å registrere sine egne pant i de forskjellige eiendommer. Registeret er nå et som dekker hele landet. Hele spekteret med lån, men registrene over eiendommer, pant, sikkerhet og formål er under sterke endringer. Dette kommer av den digitale revolusjon vi er inne i. Hvor vi alle kan, via våre digitale medier, som pc, Ipad, og mobiltelefoner gå inn i de forskjellige registre, websider, hjemmesider, og panteregistre for å finne ut hva som er tinglyst, hvem som har lånt og hvem som er långiver. Vårt informasjonssamfunn raser så raskt fremover at det skjer noe nytt hvert 5 år mot hvert 10- 20 år før.

Høyere rente

Forbrukslån, som tradisjonelt har blitt gitt som en siste sjanseslån, har blitt pådratt en mye høyere rente. Nå er det en eksplosjon av tilbud på lån. Det meste av dette er veldig dyre lån med tilbud om rask avgjørelse, og uten sikkerhet. Mange kan nok spekulere i det at man ikke trenger å stille sikkerhet for lånet og tror at da kan man etter en stund bare gå fra forpliktelsen det er å være låntaker. Men lån vil henge på deg så lenge du lever og forfølge deg. Hvis man har lån i en juridisk enhet som et firma er med sitt organisasjonsnummer så kan man legge ned firmaet og da vil forpliktelsen forsvinne. Det vil si at man «dreper» firma og «stikker» av. Men når det er en person så kan man forfølge deg med rettsaker så lenge du lever. Det vil si at långivere kan søke om å få utlegg til å dekke lånet i dine lønninger og bankkonti og andre inntekter du har. Får man det fra retten så kan man skrive til din arbeidsgiver og be om å få deler av din lønn direkte til seg i stedet for til deg.

Billig Forbrukslån

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *